117 ოქტომბერს 2020 გურამ შარაძის 80 წ იუბილე  უნდა ყოფილიყო

 

მარად ხსოვნა იყოს მისი!

 

 

 

 

 

 

 

Le Professeur Guram Sharadze qui fut l'instigateur de ce musée fort intéressant a été  lâchement assassiné  début mai 2007 à Tbilissi.

Bien que nous ne partagions pas tous ses avis et prises de postions sur la scène politique géorgienne, nous reconnaissons l'immense travail accompli pour la connaissance de l'émigration géorgienne dans le monde.

Les livres qu'il nous a laissés nous sont d'une importance capitale pour la connaissance de la vie des émigrations et de leurs productions littéraires, journalistiques et politiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour début